Преглед на публикация

Търговска реклама

14
юни
2017

Въпрос

Просрочено с 11 дни

Присъединени: 0

Необходимо е да подадете заявление до кмета на Община Стара Загора с приложени към него:


1. ПРОЕКТ (съгласно изискванията на ЗУТ):
-дизайнерска част: обяснителна записка, ситуация, чертежи с размери и цветно оформление, снимки, колажи или фрагменти от фасади.
-конструктивна част: обяснителна записка, статически изчисления, чертежи.
-ел. част: обяснителна записка, ел. изчисления, чертежи.
Проектната документация се изготвя от правоспособни лица задължително в 2 (два) екземпляра. Разработката на дизайнерската част се извършва с цветно изображение на РИЕ, с нанесени всички размери.
3. Копия от фирмени документи в 1(един) екземпляр: съдебна регистрация, Идент.№; удостоверение за актуална регистрация; пълномощно за конкретни случаи.
Документ за платена административна такса за разглеждане на заявлението.
Декларация от заявителя за липса на задължения към Общината.
Декларация от заявителя за липса на процедура по предварително премахване на РИЕ. Документ за собственост и нотариално заверено съгласие на собственика(те) на рекламоносителя (сграда, съоръжение, терен, етажна собственост), където ще се поставят рекламните елементи.
Писмено съгласие на заявителя да бъдат прихванати разходи по обезпечителен депозит.

Такса за разглеждане на документи за поставяне на РИЕ - 50,00 лв.
Такса за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ на общински имот - 25,00 лв., ако е до 2,5 м2.
Такса за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ на частен имот - 30,00лв., ако е до 2,5 м2.

Община Стара Загора, Звено Наеми и рекламна дейност
ИН: Ab7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 07.07.2017
Приключено на: 18.07.2017
Интересувам се,какво е необходимо и колко струва регистрацията и поддръжката на търговска светеща реклама във вид на аптечен кръст,поставен перпендикулярно на сградата на помещението.
 • 18
  юли
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 19
  юни
  2017
  Община Стара Загора назначи Звено Наеми и рекламна дейност към тази публикация.
 • 16
  юни
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 16
  юни
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).