Преглед на публикация

Бездомни кучета в района на Античния форумен комплекс

09
октомври
2017

Сигнал

Приключено в срок

Присъединени: 0

От няколко месеца са извършвани нееднократно проверки от служителите на Приют за безстопанствени животни към Община Стара Загора в посочения от Вас район, а именно Античен форумен комплекс. Очевидно там съществуват условия за събиране на безстопанствени кучета, поради наличие на подходящо убежище и храна. Заловени са 4 кучета, които според мерките, предвидени в „ Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населени места на Община Стара Загора” и „ Програмата за овладяване на популацията на безстопанствени кучета”, са откарани в обслужващата клиника за кастрация, ваксинация и обезпаразитяване. Прибраните животни са настанени в Приют за безстопанствени животни с цел намиране на осиновители.
Уверявам Ви, че дейността по прибиране на безстопанствените кучета в центъра на града, както и в целия град ще продължи до решаването на този проблем и намаляване на тяхната популация.

Община Стара Загора, Дирекция Стопанска политика
ИН: AO7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 10.11.2017
Приключено на: 09.11.2017
Здравейте,

от няколко седмици наблюдавам постоянното присъствие на бездомни кучета в района на Античния форумен комплекс. Става дума за около 3-4 кучета, които постоянно обикалят и изглеждат като да нарочно изоставени от собствениците си.

Като се има предвид, че Античният форумен комплекс е един от основните туристически обекти в Стара Загора и в интерес на кучетата смятам, че е необходимо да се предприемат действия от Общината за отстраняването на кучетата от района на Античния форумен комплекс и настаняването им в отреденото от закона място.

Благодаря за вниманието!
 • 09
  ноември
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 26
  октомври
  2017
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.
 • 09
  октомври
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 09
  октомври
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).