Преглед на публикация

Опасно дърво

27
юни
2017

Сигнал

Просрочено с 6 дни

Присъединени: 0

Има издадено предписание до звено „Озеленяване и комунални дейности“ към Община Стара Загора за частично съкращаване на короната на дърво от вид „ясеноволистен явор“, намиращо се в дворното място на ул.“Цар Иван Шишман“№107, като бъдат съкратени прораснали клони, простиращи се над съседния имот на ул.“Цар Иван Асен“№109, гр.Стара Загора.
Извършването на мероприятията по резитба на короната на дървото са свързани с предварителна подготовка от страна на звено „Озеленяване и комунални дейности“ към Община Стара Загора, което е оторизирано да поддържа зелената система на гр.Ст.Загора. Поради големият обем на сигнали, получавани писмено или на горещия телефон на Община Стара Загора, се изготвят графици, според които се извършват резитбите, като с най- голям приоритет са сухите дървета и клони и клони, за които съществува опасност от пречупване.

Община Стара Загора, Дирекция Строителство и инвестиции
ИН: 9b7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 18.08.2017
Приключено на: 24.08.2017
Уважаеми г-н Тодоров,
сигнализирам за дърво,намиращо се в двор( ул.Цар Иван Шишман 107) в съседство на южната ограда на жилищен блок с адрес ул. цар Иван Шишман 109. Короната на въпросното дърво е надвиснала над обособена детска площадка,където всекидневно играят малки и големи деца. Създадени са условия за падащи клони,както и за замърсяване на дворното ни място.
Моля да се вземат съответните мерки в най-скоро време!
 • 24
  август
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 24
  юли
  2017
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.
 • 28
  юни
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 28
  юни
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).