Преглед на публикация

Паркиране?

06
ноември
2013

Въпрос

Приключено в срок

Присъединени: 0

Посоченият от Вас участък е обозначен със забранителен знак В28 от Общинска администрация - Стара Загора. Съгласно разпоредбите на Закон за движение по пътищата, службите за контрол на правилата за движение са определени от Министъра на вътрешните работи, а такива са именно сектор "Пътна полиция" към ОД на МВР - гр. Стара Загора.
При възникване на хипотеза по чл. 57 от Наредба за обществен ред при използване на превозни средства на територията на община Стара Загора, ще бъде приложена принудителна административна мярка - премахване на неправилно паркиран автомобил без знанието на неговия водач.

Община Стара Загора, Отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи
ИН: 977
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 22.11.2013
Приключено на: 21.11.2013
На въпроса "Защо от Общинска полиция не налагат санкции за паркирането на автомобили на ул. "Захари Княжески" в отсечката между ул. "Христо Ботев" и ул. "Ген. Гурко" при наличие на знаците на снимката? "
Отговор : Според знаците, улицата е еднопосочна. Движението се извършва по посока юг-север. Досега не е осъществено спазването на знака за Зелена зона, поради липса на паркинг автомати. С новия бюджет на Община Стара Загора, се предвижда да бъдат закупени паркинг автомати, които да бъдат поставени в Зелена заона - в т.ч. и на ул. "Захари Княжески".
Вярно от известно време улицата е еднопосочна,.......това отменя ли знак В28 "Забранено е паркирането" на снимката?Липсата на паркинг автомати отменя ли знак В28 "Забранено е паркирането"?
По втория въпрос :колко са санкционираните паркирали по тротоарите в зелена зона
по ул.Захари Княжески и Ген Гурко в отсечката в зелена зона?Къде виждате два метра отстояние според вашите наредби които цитирате?По мои наблюдения през последните 10 години.....нито един.Няма ли кой да пресече паркинга на Верея и да погледне за какво иде реч?
Стотина метра е от общината.
 • 09
  ноември
  2013
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).
 • 15
  ноември
  2013
  Община Стара Загора назначи Отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи към тази публикация.
 • 11
  ноември
  2013
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 21
  ноември
  2013
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).