Преглед на публикация

Относно критериите за прием на първокласници за учебната 2017 и 2018г

18
март
2017

Сигнал

Приключено в срок

Присъединени: 0

За осъществяване на приема в първи клас общината въведе допълнителни критерии с цел подпомагане родителите при избора на съответното училище, както и постигане на справедлив и еднакъв подход към заявителите.
В случая ПГ в училище и ПГ в детска градина са равнопоставени и с еднакъв брой точки. Мотивите за това са :
Предучилищното образование се осъществява по образователните направления по ред, определен с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
В края на предучилищното образование се издава удостоверение за задължително предучилищно образование по ред, определен с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Община Стара Загора, Отдел Образование, младежки дейности и спорт
ИН: 7a7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 30.03.2017
Приключено на: 28.03.2017
Здравейте ! Бих искала да разбера на каква основа в критериите за прием в първи клас тази година децата ,които са посещавали предучилищна в училището и тези ,които са били предучилищна в детска градина в района на съответното училище ще бъдат с еднакви точки ?Според мен и доста майки не е честно ! Две години посещава детето това училище и в един момент ако не успее да влезе ще трябва да смени училището хората обстановката ....как ще се отрази това на психиката му ? Как ще обясним на това дете защо не може да ходи първи клас там ???? Обяснете ми на мен вие господа ,които решихте да промените критериите за прием в първи клас ,защото аз следя нещата още от стартирането на електронната система миналата година и знам ,че тогава имаше значение дали детето е посещавало предучилищна в училището или в детска градина !!!Очаквам компетентно мнение и обяснение !
 • 28
  март
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 28
  март
  2017
  Община Стара Загора назначи Отдел Образование, младежки дейности и спорт към тази публикация.
 • 20
  март
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 20
  март
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).