Преглед на публикация

Развален светофар

24
юли
2017

Сигнал

Просрочено с 6 дни

Присъединени: 0

В разпоредбата на чл. 19 (1) от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали, е регламентирано, че при регулиране на движението на ППС с трисекционни пътни светофари могат да се използват и допълнителни средства за сигнализиране като устройство за отчитане на времетраенето на светлинния сигнал, което се поставя на кръстовища с интензивно движение.
Съгласно цитираната наредба устройствата за отчитане на времетраенето на светлинния сигнал се поставят с цел информиране на водачите на ППС какво време остава до края на съответния сигнал.
Но задължително се спазва светлинния сигнал на светофарната секция.

Община Стара Загора, Дирекция Стопанска политика
ИН: 6f7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 18.08.2017
Приключено на: 24.08.2017
Таймерът на светофара намиращ се на кръстовището до кв. Железник е развален. Става въпрос за този, който контролира излизането от квартала (северната светофарна уредба) не му свети най-горният ред и съответно 7 изглежда като 1, което е доста сериозна предпоставка за ПТП.
 • 24
  август
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 28
  юли
  2017
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.
 • 25
  юли
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 25
  юли
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).