Преглед на публикация

Шахта без капак, но с опасни (вероятно високоволтови ) ел. кабели в нея.

24
ноември
2017

Сигнал

Просрочено с 25 дни

Присъединени: 0

Сигнала е подаден на EVN, чиято собственост е шахтата и капака ще бъде възстановен.

Община Стара Загора, Дирекция Строителство и инвестиции
ИН: 6c7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 15.12.2017
Приключено на: 09.01.2018
На северния край на ул. Железни врата (близо до адрес ул. Железни врата 42) има шахта от чийто бетонен капак е останала само арматурата. В шахтата има множество дебели кабели.
 • 09
  януари
  2018
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 28
  ноември
  2017
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.
 • 24
  ноември
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 24
  ноември
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).