Преглед на публикация

Опасни отпадъци

04
август
2019

Въпрос

Просрочено с 28 дни

Присъединени: 0

За втора поредна година Община Стара Загора и фирма „БалБок Инженеринг“ АД организират кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Два дни ще продължи приемането на отпадъците с опасни свойства - на 14 октомври /понеделник/ от 10.00 часа до 16.00 часа, на паркинга на парк „Зеления клин“, както и на 15 октомври /вторник/, от 10.00 часа до 16.00 часа на паркинга на парк „Артилерийски“ (от страната на ул. „Одринска епопея“).
В мобилните пунктове гражданите могат да предават: лекарства с изтекъл срок на годност; живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак; лакове и бояджийски материали, разтворители; остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.; домакински препарати / битова химия; фотографски материали; киселини / основи; мастила; празни опаковки, обозначени със символите за опасност; препарати за растителна защита и борба с вредители. Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно.

Община Стара Загора, Дирекция Стопанска политика
ИН: 4y7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 30.08.2019
Приключено на: 27.09.2019
Кога отново ще има мобилни пунктове за събиране на опасни отпадъци?
 • 27
  септември
  2019
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 15
  август
  2019
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.
 • 05
  август
  2019
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 05
  август
  2019
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).