Преглед на публикация

Мръсотия около контейнери

02
декември
2017

Въпрос

Просрочено с 3 дни

Присъединени: 0

Във връзка с Ваш сигнал, постъпил по електронната платформа на Община Стара Загора с № 4c7 относно замърсяване около съдовете за битови отпадъци на ул. „Братя Жекови“ №75, Община Стара Загора Ви уведомява за следното:
Инспектори от звено „Контрол екология и чистота“ са извършили проверка на място. При проверката е установено, че на посоченото в сигнала място няма замърсяване с битови отпадъци.
В случай на неправилно паркирани автомобили, препятстващи сметосъбирането и сметоизвозването, сигнализирайте незабавно Община Стара Загора на телефон 0800 157 37 за предприемане на действия по Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора.
Община Стара Загора Ви благодари за подадения сигнал и проявената позиция при разрешаване на проблемите на града.

Община Стара Загора, Дирекция Стопанска политика
ИН: 4c7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 15.12.2017
Приключено на: 18.12.2017
Здравейте, в прикачена снимка виждате почти ежедневното състояние около контейнерите на ул. Братя Жекови 75. Често единият от контейнерите е препълнен, докато другият е празен, а боклуците са около тях. Понякога вътрешният контейнер е неизползваем заради паркирал до него автомобил. Отделен въпрос е, че непрекъснато ровят клошари, които още повече разпиляват боклуците. Какво според вас е решението на проблема и към коя институция трябва да се обърнем?
 • 18
  декември
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 05
  декември
  2017
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.
 • 04
  декември
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 04
  декември
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).