Преглед на публикация

Дървета на ул.Бр.Жекови №31

04
юли
2018

Сигнал

Просрочено с 13 дни

Присъединени: 0

Ще бъде извършено прочистване на сухи клони и частично съкращаване на клоните, които се опират до южната фасада на жилищната сграда на ул.“Братя Жекови“№31, гр.Ст.Загора. Мероприятията по оформяне на короните на дърветата ще бъде извършено от служители на звено „Озеляняване и комунални дейности“. Няма да бъде редуцирана височината на дърветата.

Община Стара Загора, Дирекция Строителство и инвестиции
ИН: 3d7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 14.09.2018
Приключено на: 27.09.2018
Здравейте.
Искам да обърна внимание на Общината относно височината и ширината на дърветата от юг на ул.БратяЖекови №31.Същите опират по терасите и създават предпоставки за кражби,освен мръсотията.
Между другото, имам подаден сигнал за счупен клон вх.№10-03-380/ 01,08,2017г.-без последствие.
Надявам се този път да има реални действия!
 • 27
  септември
  2018
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 30
  август
  2018
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.
 • 05
  юли
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 05
  юли
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).