Преглед на публикация

Фишове за паркиране

08
август
2018

Въпрос

Просрочено с 42 дни

Присъединени: 0

Член 33, алинея 1 от „Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора“, гласи: „Забранява се преминаването, престояването и паркирането на превозни средства върху паркове , градини, зелени площи, градински плочници, тротоари, детски площадки, пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата и подходи за инвалиди“.
Съгласно чл.66, ал.3 от горепосочената наредба фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва на предното странично стъкло от страната на водача на моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия.
Нормата на чл.59, ал.1 от „Закон за административните нарушения и наказания“ не сочи в приложното си поле административно производство по обжалване на наложена глоба с фиш. Поради което, съгласно чл. 66, ал.2 от „Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора“ и чл. 39, ал.3 от „Закон за административните нарушения и наказания“, на лице, което оспорва извършеното от него нарушение и/или размера на наложената му глоба, откаже да подпише фиша и/или да заплати наложената му глоба, се съставя акт за установяване на административно нарушение.
Във връзка с подадения от Вас сигнал бяха извършени многократни проверки за неправилно паркирани МПС на улица“ Васил Левски“ и нарушителите бяха санкционирани.
Благодаря Ви, за проявената гражданска позиция и подадения сигнал. Моля, при забелязване на нарушения да се обаждате на горещия телефон на Община Стара Загора ( 080015737).

Община Стара Загора, Отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи
ИН: 2l7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 05.10.2018
Приключено на: 15.11.2018
Здравейте ето въпроса ми. Имам направени фишове за паркиране на автомобила си 2 на брой . Колата ми в продъжение на 2 дни бе паркирана на едно и сащо място.. Служителите от общинска охрана ми пишат фишове за тези два дни поред но фишовете са за паркирания ми автомобил но на различни адреси. Писах жалба в общината и до днес нямам отговор. Правилно ли ми са сьставени фишовете с различни адреси на паркиране на автомобила ми. И другият ми въпрос е. Защо само на моя автомобил е съставен фиш а на дригите може би към 60 коли няма нищо. Това лично отношение към мен ли е Г-н началник на общинска охрана. Ето конкретния ми въпрос защо само на мен ми са саставени фишове. И втория ми вьпрос реални ли са те за паркирал автомобил на едно и сьщо място но на различни адреси по написания фиш.. Става вьпрос за автомобил ст 5129 вк паркиран на ул. В. Левски на тротоара кадето има още 60 такива паркиранк автомобила
 • 15
  ноември
  2018
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 30
  август
  2018
  Община Стара Загора назначи Отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи към тази публикация.
 • 09
  август
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 09
  август
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).