Преглед на публикация

Каруци по улиците на Стара Загора

09
юли
2014

Въпрос

Приключено в срок

Присъединени: 1

По изложените факти и обстоятелства в жалбата, преписката е разпределена на отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи”, за проверка по случая.
По депозираната жалба е извършена проверка по разпореждане на Началник отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи”.
Внесено е предложение на предстоящата сесия на Общински съвет Стара Загора, по същество предложението е за увеличаване на паричната глоба за посоченото от Вас нарушение. По отношение на лицата извършили административното нарушение ще бъде образувано административнонаказателно производство.

Община Стара Загора, Отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи
ИН: 1p7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 25.07.2014
Приключено на: 25.07.2014
Въпросът е по молба на участник в дискусия във фейсбук-
Как Община Стара Загора следи за спазването на наредбата за забрана на движението на ППС с животинска тяга по
общинските пътища по уличната мрежа на територията на град Стара
Загора и до колко ефективна е тя, щом за пореден път ставаме свидетели как нарушителите необезпокоявано си продължават по старому да се движат с каруците по улиците и да създават предпоставки за инциденти?
1. Първата снимка е от днес, 09.07. до МОЛ Галерия
2. Втората снимка е от 8.07.2014 г. по бул. Славянски, часът е 9.40 сутринта. В отбивката до Автогарата имаше и патрулка.
 • 25
  юли
  2014
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 16
  юли
  2014
  Община Стара Загора назначи Отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи към тази публикация.
 • 11
  юли
  2014
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 11
  юли
  2014
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).