Преглед на публикация

Контейнер за рециклиране на

19
август
2018

Предложение

Просрочено с 35 дни

Присъединени: 0

Община Стара Загора съвместно с фирмата, която е изградила системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, извърши през месец октомври 2018 год. инвентаризация на контейнерите от системата. Отчетените липси на контейнери ще бъдат възстановени поетапно в рамките на няколко месеца.
Цитираният от Вас контейнер ща бъде възстановен до края на 2018 год.

Община Стара Загора, Дирекция Стопанска политика
ИН: 1l7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 12.10.2018
Приключено на: 15.11.2018
Здравейте. Преди година имаше кинтейнер за рециклиране на хартия и пластмаса , т. Нар жълт контейнер на улица Христо Ботев 112. Поради някаква причина той изгоря. Въпросът ми е кога ще се сложи нов такъв на същото място?
 • 15
  ноември
  2018
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 30
  август
  2018
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.
 • 20
  август
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 20
  август
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).