Преглед на публикация

Едрогабаритни битови отпадъци

04
януари
2018

Въпрос

Приключено в срок

Присъединени: 0

Във връзка с подадения от Вас сигнал Община Стара Загора Ви информира следното:
По отношение на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) - шкафове, гардероби, легла, дивани, фотьойли, матраци и други в общината вече има изградена практика, която гражданите оценяват като удобна за тях.
Този вид отпадъци се събират от фирмата, изпълняваща дейностите по чистотата по два начина:
• При кампании за общоградско почистване, организирани от областните администрации, на предварително определени и оповестени дати, гражданите могат да изнасят ЕГО на площадки в близост до домовете си;
• По заявка на гражданите в други дни чрез доставка на подходящи контейнери или на площадки в близост до системата за събиране на отпадъци.

Предоставена е и възможност гражданите самостоятелно да извозват и предават ЕГО в удобно за тях време на обект „Регионален център за управление на отпадъците“, находящ се в землището на с.Ракитница, община Стара Загора.
И в трите случая предаването на ЕГО се извършва безвъзмездно.
Фирма изпълняваща дейностите по чистотата е ДЗЗД "Грийн Партнърс - БКС".
За контакти: greenpartnars.bks©abv.bg

Община Стара Загора, Отдел Екология и земеделие
ИН: 1c7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 26.01.2018
Приключено на: 24.01.2018
Опитах се да намеря информация по въпроса, на сайта на общината, какъв е графика за изхвърляне на едрогабаритни битови отпадъци....такава няма.
Има статии, във връзка с националната кампания "Да изчистим България заедно", в която са фигурират 2 дни!!! (за 2017г), в които данакоплатците могат да изхвърлят непотребните си едрогабаритни битови отпадъци.
Това е крайно недостатъчно! Нямам къде да ги складирам....
И основния ми проблем -вече сме 2018г, а график за текущата-няма.
Не ми пречи просто да ги зарежа до контейнера, но какво правим когато гражданите на тази община искат да спазват правила, а такива...няма?
 • 24
  януари
  2018
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 09
  януари
  2018
  Община Стара Загора назначи Отдел Екология и земеделие към тази публикация.
 • 04
  януари
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 04
  януари
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).