Преглед на публикация

Неизправно улично осветление

22
юни
2019

Сигнал

ИН: 0x7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -275 дни (30.08.2019)
Планирано за приключване: 30.08.2019
Здравейте,

Лампата отстрани на блока находящ се на ул. Гео Милев 1 не работи. Блокът е първия западно от моста на Патриарх Евтимий\Славянски, намира се южно от канала - входът към блока е от бул. Славянски.
 • Действие
  август
  2019
  15
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.

  Планирано за приключване: 30.08.2019

 • 24
  юни
  2019
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 24
  юни
  2019
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).