Преглед на публикация

Проблем с кръговото на стадион Берое

30
юли
2014

Сигнал

Приключено в срок

Присъединени: 1

Във връзка с подадения от Вас сигнал Ви информирам, че има изготвен и съгласуван с компетентните органи проект за изграждане на кръгово кръстовище пред стадион „Берое“.
При осигуряване на финансиране, заложените строително – монтажни работи ще бъдат изпълнени. След приключване на дейностите, ще бъде поставена съответната хоризонтална и вертикална маркировка за обезопасяване на кръстовището.
Благодарим Ви за проявената гражданска активност!

Община Стара Загора, Дирекция Стопанска политика
ИН: 0r7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 15.08.2014
Приключено на: 14.08.2014
Здравейте,

забелязах, че знаци при кръговото движение на стадион Берое липсват и това застрашава сигурността на движението.
Когато се влезе в кръговото движение откъм Августа Траяна, липсва знак Б1, който да указва, че движещите автомобили откъм бензиностанцията навлизат с предимство в кръговото движение.
Не е ли по-уместно да се създаде организация на движението, като при всяко друго кръгово движение, и движещите се в кръговото да имат предимство?
 • 07
  август
  2014
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.
 • 14
  август
  2014
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 01
  август
  2014
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 01
  август
  2014
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).