Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни (“Политика”) определя правилата за защитата на личните данни на физическите лица, използващи електронната платформа "Моята еОбщина" estarazagora.info (“Платформата”), създадена и поддържана от СНЦ "Моята еОбщина" (“Обработващ лични данни”/” Обработващ”).

Платформата е съобразена изцяло с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Регламент“), и Закона за защита на личните данни (“ЗЗЛД”).


Принципи за защита на личните Ви данни


Законосъобразност и прозрачност

Обработваме Вашите лични данни в съответствие с българското и европейското законодателство по принципен и прозрачен начин:

- с цел да спазим задълженията си към Вас, докато Ви предоставяме нашите услуги;
- с Ваше съгласие;
- с цел осъществяване на дейността ни, внедряване на иновации и безпроблемно Ви потребителско преживяване; или
- с друга законно допустима цел.

Вие сами решавате дали и как да използвате услугите ни. Регистрационната форма, които попълвате има обозначени задължителни полета, без които е невъзможно да Ви предоставим съответната услуга или част от нея, но предоставянето на друга информация зависи изцяло от Вас.

Право на информиран избор

Предоставяме Ви точна информация и Ви даваме право на избор за типа лични данни, които събираме от Вас. Няма да използваме Вашите лични данни за цели, несъвместими с тези принципи.

Достъп до личните Ви данните

Предоставяме Ви лесен достъп до преглед на личните Ви данни в меню "Профил" в Платофмата, както и възможност за преглед, коригиране, допълване, или изтриване на споделените с нас Ваши лични данни чрез изпращане на съответната заявка на електронен адрес moiata©estarazagora.info или по пощата на адреса на управление на СНЦ "Моята еОбщина":
гр. Стара Загора, ул. Майор Т. Кавалджиев 177.

Ограничение на целите

Използваме Вашите лични данни само за целите, посочени към момента на събирането им, както и за допълнителни, съвместими с тях цели, съобразно закона.

Сигурност на данните

За да защитим Вашите лични данни от злоупотреби, прилагаме строги мерки за защита на информацията, която ние съхраняваме и изискваме същото ниво на сигурност от нашите партньори, на които я предоставяме, за да изпълним поетите към Вас задължения.

Предостъпване на данни на трети страни

Не споделяме Вашите личните данни с трети страни, освен ако това не е незибежно за работата на Платформата и само, ако те са задължени да им осигурят същите нива на защита, каквито осигуряваме ние.


Как използваме данните Ви?

"Моята еОбщина" събира и използва Вашата лична информация, за да можем да изпълним задълженията си към Вас като потребител на Платфромата. Ето как го правим:

По силата на договора между нас

Използваме Вашите лични данни, за да можем да Ви предоставяме услугите си. Данните са ни необходими, за да можем да поддържаме активна комуникация с Вас във връзка с нашите услуги (например за уточняване на текст на публикация, за допълване на липсващи важни детайли по публикация и т.н.). Най- вече използваме данните Ви, за да можем да поддържаме връзка с Вас по отношение на процесът на движене на публикациите Ви и проследяванете на тяхното развитие във времето.

Защита на самоличността Ви

Ние се грижим за сигурността на Вашата информация, която се съхранява при нас. Когато създавате и използвате профила си в Платформата, ние се задължаваме да предприемем разумни стъпки за проверка на Вашата самоличност, като например код за достъп, изпратен на Вашият електронен адрес преди да Ви дадем достъп до личните Ви данни.

Проучвания и иновации

Създаваме нови функционалности в Платформата и услуги, като използваме инструменти за развойна дейност и включваме дейности за анализиране на данни.

Реклама

Ние не събраме данни от потребителите на Платформата с цел реклама, а рекламите в сайта на Платформата са недопустими. Въпреки това използваме услуги, като Google Analytics, които ни помагат за подобряване на предлаганите от нас услуги.


Какви данни събираме?


Информация, която предоставяте директно

Информация за обратна връзка с Вас (например име, телефонен номер, имейл адрес и други подобни данни за връзка).

Данни за акаунта – информация за използването на нашите услуги, Ваши публикации, както и друга информация, свързана с акаунта Ви.

Защитени данни за достъп – събираме потребителски идентификатори, кодове за достъп, подсещания за забравани кодове и друга подобна информация за сигурност, свързана с удостоверяването и достъпа до акаунти Ви.

Демографски данни – например държавата, в която живеете, пол, възраст, обща информация за образованието Ви.

Данни от социални мрежи – предлагаме функции за социалните медии, които Ви позволяват да споделяте информация с Вашите социални мрежи и да общувате с нас чрез уеб сайтовете на различни социални медии. Използването на тези функции може да доведе до събиране и споделяне на информация за Вас, в зависимост от функцията. Затова е важно да се запознаете с политиките за поверителност и настройките на сайтовете на социалните медии, които използвате.

Друга уникална идентифицираща информация – например данни, които ни предоставяте при личен контакт, онлайн, по телефона или по пощата или други канали за обслужване на потребители, отговори на въпроси от потребителски анкети или конкурси, както и допълнителна информация, която събираме за улесняване на предоставянето на нашите услуги.

Важно е да отбележим, че не сте длъжни да споделяте личните си данни, които изискваме, въпреки че в някои случаи, ако изберете да не споделите тази информация, няма да можем да Ви предоставим нашите услуги, определени специализирани функции или да отговорим ефективно на запитванията Ви.

Информация, която събираме автоматично, когато ползвате нашите услуги

Информация за посещението и активността Ви в нашия уебсайт, включително съдържанието, което разглеждате и използвате. Част от тази информация се събира чрез нашите инструменти за автоматично събиране на данни, които включват бисквитки и уеб отметки. За да научите повече, прочетете нашата Политика за бисквитките (cookies)

Информация от трети страни

Потребителите на Платформата се регистрират и предоставят личните си данни доброволно и след приемането на Общи условия за работа с Платформата. Не събираме данни за Вас от трети лица.


Как опазваме данните Ви?

В "Моята еОбщина" разчитаме на съвременни и надеждни технически и административни мерки за опазване на личните Ви данни, Правим това, за да сме сигурни че неоправомощени лица нямат достъп до тях и да не позволим изтичането им, както и за да гарантираме правилно им използване съгласно закона и за период, в който тези данни са ни легитимно необходими.


Споделяне на личните Ви данни

Споделяме личните Ви данни само, когато се налага за работата на Платформата и за функционирането на предоставяните от нас услуги по следните начини:

Споделяне с доставчици на услуги

Използваме доставчици на услуги, които вършат определени дейности от наше име. Тези доставчици на услуги може да са разположени както в страни от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, така и в САЩ или в други държави по света и да предлагат услуги като: ИТ услуги, доставчици на имейл услуги, хостване на данни. Нашите доставчици на услуги са задължени по силата на нашите правоотношения и законовите регулации да пазят личните данни, получени от нас, и нямат право да ги използват за други цели освен за извършване на услугите съгласно нашите указания.

Спазване на закона

Можем да споделяме личните Ви данни, ако сме длъжни да:
- отговорим на надлежно упълномощени заявки за информация от правоприлагащите органи, както и да спазваме изискванията за националната сигурност и други изисквания на правоприлагащите органи;
- спазим закон, наредба, призовка или съдебно нареждане;
- разследваме и да помогнем за предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или друга криминална или зловредна дейност; или
- да защитим правата или личната безопасност на нашите служители и трети лица съгласно действащото законодателство.


Какви са правата ви?

Имате право на достъп до всички лични данни, които сте ни предоставили, или които съхраняваме за Вас. Имате право също така да заявите коригиране, допълване, ограничаване, прехвърляне или изтриване на личните Ви данни, както и да изисквате разяснения във връзка с обработването им. В определени случаи искането Ви може да бъде отхвърлено въз основа на закон, например когато предоставянето на информация ще разкрие лични данни на друго лице, или когато съществува правна забрана да разкриваме подобна информация.

Право на достъп

Можете да поискате от нас потвърждение за това дали обработваме Вашите лични данни и съответно да поискате достъп до тях. Това става като изпратите искане до нас на имейла или адреса посочени по-долу.

Право на поправка

Можете да поискате от нас да поправим Ваши неточни лични данни или да допълним тези, които вече имаме.

Право на възражение

Ако обработваме Вашите данни на основание наш легитимен интерес, Вие имаш право да възразите по всяко време спрямо обработката на тези лични данни за тази конкретна цел.

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

При определени обстоятелства е възможно да поискате от нас да изтрием Вашите личните данни и ако законът ни го позволява ние ще направим това в най-кратки срокове. В такъв случай вече няма да можем да Ви предоставяме услугите на Платформата "Моята еОбщина".

Право на ограничаване на обработката

Можете да поискате от нас ограничаване в обработването на личните Ви данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

Право на преносимост на данните

При определени обстоятелства е възможно да имате право да получите своите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат) и да поискате прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.

Право на подаване на жалба пред надзорен орган

Ако мислите, че Вашите права във връзка с личните данни са били нарушени, моля свържете се с нас, за да се опитаме да разрешим въпроса.

Можете да се свържете също така и с местните органи по защита на личните данни и да подадете жалба при тях, ако живеете в страна от Европейския съюз по постоянно местожителство, или на мястото на предполагаемото нарушение.

В България това е Комисията за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Уебсайт: www.cpdp.bg
Електронна поща: kzld©cpdp.bg
Тел: 00359 2 9153518


Свържете се с нас

Ние, в "Моята еОбщина" ценим Вашето мнение. Ако имате въпроси или притеснения относно нашата Политика за защита на личните данни, събирането и използването на личните Ви данни или във връзка с евентуално нарушение на закона за защита на личните данни, можете да се свържеш с нас на:

Електронна поща: moiata©estarazagora.info
Адрес: гр. Стара Загора, ул. "Майор Т. Кавалджиев" 177, партерПромени в Политиката за защита на личните данни

При промени в нашата Политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако промените са важни и съществено изменят практиките ни за защита на личните данни, ще Ви уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на нашия уеб сайт и/или страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените.

Последна актуализация: 23.05.2018 г.