Горещи телефони

Eдинен европейски номер за спешни и аварийни обаждания
тел.: 112

Горещ телефон за сигнали в Община Стара Загора
тел.: 0800 157 37

ОД на МВР Стара Загора
тел.: 042 625 160 (гореща телефонна линия 24 часа)
имейл: odmvr.stz©gmail.com (за сигнали от граждани)

Дежурен общински съвет за сигурност към Община Стара Загора
тел.: 042 628 683; 042 614 821; 042 250 005; 0885 901 212

EVN Стара Загора
тел.: 0700 1 7777 (информация)
тел.: 0700 1 0007 (липса на захранване)

ВиК Стара Загора
тел.: 042 251 728 (център за работа с клиенти)
тел.: 042 601 639; 042 601 648 (дежурни)
тел.: 042 601 871; 042 635 066 (инкасатори)
тел.: 042 601 944 (водомерна работилница)
факс: 042 601 507

КАТ Стара Загора
тел.: 042 665 418 (дежурен по КАТ)
тел.: 042 602 805 (автоматична тел. централа /24 часа/)

Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" - Стара Загора
тел.: 112 (спешни повиквания)
тел.: 042 63 10 09 (автоматична тел. централа /24 часа/)
тел.: 042 63 11 60 (звено административно обслужване)

Изпълнителна агенция по горите
тел.: 0800 20 800 (сигнали за корупция и нарушения в горите)

РЗИ Стара Загора
тел.: 042 63 10 09 (автоматична тел. централа /24 часа/)
тел.: 042 63 11 60 (звено административно обслужване)

Областна дирекция по труда Стара Загора
тел.: 0700 17 670 (горещ телефон)
тел.: 0800 14 008 (телефон за трудови злополуки)

Комисия за защита на потребителите Стара Загора
тел.: 042 638 265     

Спасителен център за диви животни към "Зелени балкани"
тел./факс: 042/60 77 41
0886 570053 (д-р Христина Клисурова - отговаря за приемането на пациенти в Спасителния център и грижите за тях)
0884 877544 (д-р Руско Петров - оперативен управителна Спасителния център за диви животни)
0885 228486 (д-р Иванка Личева - отговоря за приемането на пациенти, рехабилитацията и пускането им на свобода)