Работа с платформата

I. Вход и регистрация


1. Регистрация
За да се използват пълните възможности на системата на „Моята еОбщина“, е нужна регистрация. Изискват се имената на потребителя, както и валиден адрес на електронна поща. При желание за директна обратна връзка, има опция да се посочи и телефонен номер.
При успешна регистрация, на посочения адрес на електронна поща, се изпраща потвърждение, съдържащо временен код.

2. Временен код за достъп
Кодът за достъп е част от мерките за сигурност на сайта. Целта е избягване на злоупотреби от нерегламентирани потребители или създаването на регистрации на софтуерен принцип. Кодът за достъп е валиден определено време, като след изтичането му, потребителят би могъл да поиска от системата нов.

3. Вход
За влизане на вече регистриран потребител, е нужно да бъде въведен адресът на електронната поща, използвана при регистрацията и четирицифреният код, изпратен от системата.

4. Защита от СПАМ
За да се осигури защита на системата от софтуерно генерирани атаки е нужно, при регистрация и вход, въвеждането и на код за сигурност, представляващ трудно за компютърно разпознаване шестцифрено число.

5. Права на неригистриран потребител
Нерегистрираният потребител може да наблюдава движението и действията по вече създадените публикации.

II. Създаване на публикация


1. Начален екран
От началния екран на системата регистрираният потребител може да избере вида на публикацията, която иска да създаде, а също и да разгледа вече приключилите публикации.

2. Видове публикации:

Предложение - Идея, план или проект, към който да се насочи фокуса на институциите.
Сигнал - Тема, която изисква вземането на конкретни мерки за разрешаването на неотложни проблеми.
Въпрос - Запитване към конкретна институция по тема, която вълнува потребителя.

3. Създаване на нова публикация
При избор на вида, се отваря екран за създаване на публикацията. Задължителни полета:

Заглавие - то трябва да бъде кратко и ясно и да посочва, възможно най-точно, причината за публикация и проблема или въпроса, за който се отнася тя.
Описание - подробна информация за всичко, свързано с публикацията, например история на проблема, предприети мерки, сезирани институции и т.н.

4. Избор на видимост
Всеки потребител, създаващ публикация в системата на Моята еОбщина, при желание, може да ограничи видимостта и.
Публикации, маркирани като „ограничени“, ще бъдат видими само от потребителя, който ги е създал и от институциите, ангажирани с тях.
Важно! Имената, адреса на електронната поща и телефони, попълнени при регистрация, няма да бъдат видими за останалите потребители, дори да е избрана опцията за пълна видимост.

5. Ключови думи
За по-успешно търсене на информация в системата и възможност публикациите да бъдат групирани според предмета си, потребителят има възможност да използва полето „Ключови думи“. Там се въвеждат думи или фрази, които той преценя, че най-точно характеризират неговата тема.

6. Прикачване на снимки и документи
За да визуализира темата на публикацията, потребителят може да прикачи до пет файла, включващи най-популярните графични формати, както и файлове с разширение „pdf”.

III. Следене на вече създадените публикации


Опции при избор на бутон „Публикации“

1. Активни
На този екран потребителят има възможност да се запознае с всички публикации, които не са приключени към момента и не са с ограничена видимост. Така също и статуса им, действията по тях, както и оставащото време за отговор, от ангажираната с отговор или действие институция.

2. Приключени
Потребителят имат достъп до приключилите публикации, отговорите и действията на ангажираните институции по тях.

3. Моите публикации
Регистрираният в системата потребител има възможност да проследява състоянието, действията и решенията по създадените от него публикации.

IV. Уведомления към потребителя


При всяка една стъпка и действие от създаването на публикация, цялото движение по нея и приключването ѝ, потребителят ще получава уведомления за тях на електронната поща, с която е регистриран.

V. Активиране на публикацията


След създаване на публикацията, тя преминава през процес на активиране. Ако не отговаря на условията на платформата, публикацията се връща към подателя за редакция, като за това той получава уведомление и в електронната си поща.
За процеса на активиране има процедура, отнемаща известно време, през което публикацията няма да бъде видима в списъка от активни публикации. Максималното време за активиране или връщане за редакция на публикацията е три дни.

VI. Търсене в системата на Моята еОбщина


Потребителят може да се възползва от възможността за търсене по ключови думи, включена в системата. Така той лесно може да провери, дали някой вече не е създавал сродна по тема публикация.

VII. Достъп до данните на регистрираните потребители


Достъп до профила и всички данни, които потребителят е въвел в системата, има само администраторът на платформата и предоставянето им на трети лица, включително институции е недопустимо, освен в случаите, в които това се изисква от държавен орган и е в задължително съответствие с българското законодателство и общият регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)т.

Лични данни няма да бъдат публикувани на сайта по никакъв повод.

VIII. Срокове за действия


В системата са заложени нормативно приетите срокове за действие и отговор от страна на институциите, които се следят автоматично. При неспазване на срока за действие или отговор административният ръководител на ангажираната с публикацията институция автоматично получава уведомление за това, както и самата публикация, за извършване на допълнителни действия по контрол.

IX. Присъединяване към вече съществуваща публикация


Ако откриете публикация, която се покрива с вашия въпрос, сигнал или предложение можете да се присъедините към нея от екрана за преглед на дадената публикация. Така ще получавате информация по движението и.