За платформата

Електронната платформа "Моята еОбщина" е уникален за България проект.
Идеята се роди спонтанно, от желанието ни за по-лесен и достъпен начин за контакт на обществото с институциите.

Чрез нея всеки гражданин може да подаде своя сигнал, предложение или въпрос, да проследи отговора. Също така да се осведоми за повдиганите преди това теми, с тяхното развитие във времето. Потребителите имат възможност да оценяват отговорите и решенията, които са получили, както и да се присъединяват към вече съществуващи публикации, за постигане на по-висок приоритет по конкретните теми.

Основната цел е улесняването на комуникацията между граждани и институции, систематизирането и групирането на въпроси, за по-лесна обработка от администрациите. И не на последно място - изграждане и утвърждаване на доверие към тях, от страна на обществото.

Идеята, проектът и изпълнението на платформата са реализирани безвъзмездно, от граждани на Стара Загора, с използването на собствен интелектуален и професионален ресурс, обединени в Сдружение с нестопанска цел "Моята еОбщина", регистрирано в ЦРЮЛНЦ под номер 001/12.06.2017 г., с Булстат: 176624284.

С подкрепата на:
Живко Тодоров - кмет на Община Стара Загора
Павлина Делчева - обществен посредник на Община Стара Загора