Често задавани въпроси

Въпроси за платформата

 • Защо публикацията ми ще получи отговор?
  от НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
  (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 47 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2008 Г.)

  "Чл. 20. (1) Административното обслужване в държавната администрация се осъществява при спазване на следните задължителни стандарти за качество на административното обслужване:
  ...
  3. срокът за отговор на запитвания, постъпили по пощата и по електронната поща, е до 7 дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган - до 14 дни;
  "
 • Как работи платформата?
  1. Всеки потребител, публикувал в системата, автоматично получава съобщение на посочения имейл за движението по зададената от него тема - приемане, обработка, отговор, пренасочване (ако се налага такова) и изтичащ срок.
  2. Платформата следи за нормативно определените срокове за отговор и напомня на отговорните институции за тяхното изтичане. След изтичане на срока, запитването автоматично се препраща към ръководителя на институцията, например Кмета на общината, като ръководещ изпълнителната дейност в рамките на общината.
  3. Потребителят, след регистрация и вход, може да се присъединява към вече зададени теми.
  4. Платформата съхранява информация за вече отговорените запитвания. Сред тях потребителят сам би могъл да намери отговор на своя въпрос. В случай, че създаде повтаряща се тема, системата го пренасочва към отговора или го присъединява към съществуваща вече такава.
  5. Платформата дава възможност на потребителите да оценяват даден отговор. Ръководителят на институцията има достъп, както до обобщена справка за дейността на отделните административни звена, така и до отговорите на всеки един конкретен въпрос.
  6. Всеки потребител, създал или присъединяващ се към публикация, е свързан със своя имейл адрес. Целта е гарантиране уникалността на лицето и недопускане на фалшиви сигнали и запитвания, както и изкуствено повдигане важността на зададената тема.
  7. Потребителят може да заяви конфиденциалност за своя въпрос. По този начин, достъп до него имат общественият посредник на община Стара Загора и ръководителите на отговорните институции, но не и останалите потребители. Ангажираните с дадената публикация институции, получават достъп, след изрично разрешение от страна на потребителя.
 • Мога ли да се присъединя към съществуваща публикация?
  Ако откриете публикация, която се покрива с вашия въпрос, сигнал или предложение вече можете да се присъедините към нея от екрана за преглед на дадената публикация. Така ще получавате информация по движението и.
 • Кой има право да публикува?
  Право да публикува има всеки потребител, след съответната регистрация в сайта.
 • Как да се регистрирам?
  Преди публикуване платформата изисква регистрация. Въведете валиден имейл адрес, име и фамилия и ако желаете - телефон за контакт. При успешна регистрация, на посочения от Вас имейл адрес, ще получите временен 4-цифрен код за достъп. При изгубен или невалиден код, може да заявите нов, по всяко време. С получения код и Вашия имейл адрес можете да влезете в сайта като потребител, с право на публикуване. • Защо е този код за достъп?
  Кодът за достъп е част от мерките за сигурност на сайта. Целта е избягване на злоупотреби от нерегламентирани потребители или създаването на регистрации на софтуерен принцип.
 • Как да публикувам?
  На началната страница избирате какъв вид да бъде Вашата публикация - въпрос, сигнал или предложение. След това, платформата Ви препраща към форма за попълване на информация:
  Заглавие – Кратко и възможно най-точно опишете същината на темата, която Ви вълнува.
  Описание - Тук може да дадете подробна информация за всичко, свързано с публикацията. Например - история на проблема, предприети мерки, сезирани институции и т.н. Също така имате възможност за качване на снимки и файлове, за по-образно представяне на публикацията.
  Видимост - Можете да изберете дали Вашата тема да бъде:
  - Публична - Ще е видима за всеки един потребител на сайта*.
  или
  - Ограничена - Само отговорните институции по Вашите въпроси ще могат да виждат публикацията Ви.

  * Важно! Вашите имена, имейл и контакти, попълнени при регистрация, остават скрити за потребителите, независимо от избраната опция за видимост.
 • Как да определя дали публикацията ми е въпрос, сигнал или предложение?
  Преценката е изцяло Ваша, но е нужно да се съобразите с основните значения на термините:
  Предложение - Идея, план или проект, към който желаете да насочите фокуса на институциите.
  Сигнал - Тема, която изисква вземането на конкретни мерки за разрешаването на неотложни проблеми.
  Въпрос - Запитване към конкретна институция по тема, която Ви вълнува.
  Ако Вашата публикация е попаднала в неподходяща категория, тя ще бъде пренасочена към правилната от обществения посредник.

 • Кой има достъп до профила ми?
  СНЦ "Моята еОбщина" съхранява и обработва личните Ви данни в съответствие с общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и българското законодателство.

  Достъп до профила Ви и всички данни, които сте въвели в сайта, има само и единствено администраторът на платформата.
  Вашите лични данни никога няма да бъдат публикувани или разпространявани от този сайт!

  Декларация за конфиденциалност
 • Мога ли да публикувам лични данни в заглавието или описанието на публикацията си?
  Не, това е недопустимо. При въведени лични данни (имена, адреси, телефони и др.) в публикации, ще бъдете известен от администраора на Платформата за необходимостта от корекции и при отказ от Ваша страна или забавяне повече от предваритено зададения срок за редакция, публикацията Ви няма да бъде активирана..
 • Защо публикацията ми не се маркира като активна, веднага след като съм я публикувал?
  След натискане на бутона "Запиши", Вашата публикация придобива статус "Изчакване за активиране". Максималният срок за активиране и публикуване на сайта е 3 дни. В рамките на този срок общественият посредник ще прегледа валидността на Вашата публикация и ще я активира. Или ще Ви я върне за редакция, ако е необходима такава.
 • Как мога да проследявам развитието на публикацията си?
  На посочения при регистрацията Ви имейл адрес ще бъдете уведомяван за всяко едно действие, свързано с развитието на Вашата публикация - активиране, пренасочване към конкретна институция, предприети мерки и евентуални решения. При посещение на сайта, можете да следите предварително зададените срокове за изпълнение на всяко едно действие от меню Публикации -> Моите публикации.
 • Какво се случва след активиране на публикацията ми?
  След като публикацията Ви е активирана, тя се пренасочва към отговорната институция, която да даде съответните отговори, или да зададе срок за предприемане на действия.
 • Кой следи сроковете за отговори и предприемане на действия по публикацията ми?
  Всички срокове в платформата се следят автоматично и Вие, както и отговорните институции, ще получавате известия при изтичащи такива. При вече изтекли срокове, платформата автоматично съобщава на административния ръководител на институцията за липсата на становище или конкретно действие по съответната публикация.