"Моята еОбщина" - част от сборника с успешни практики „Мостове-партньорство и стратегии в действие”

Уважаеми съграждани,

Представяме на Вашето внимание сборника с описани успешни практики на взаимодействие с държавни общински институции и структури „Мостове-партньорство и стратегии в действие”. Сборникът е съставен и издаден от „Български център с нестопанско право” и Фондация ПАЦЕП – Програмен и аналитичен център за европейско право. След проведена анкета с близо 150 неправителствени организации, бяха избрани 11 от най-интересните истории за иновативни форми на участие на граждански организации в процеса на вземане на решения в социалната сфера.

Една от единадесетте е и историята на СНЦ „Моята еОбщина”. В нея се разказва за възникването на идеята и реализирането на проекта www.estarazagora.info, приветстван и подкрепен от обществения посредник на територията на община Стара Загора - г-жа Павлина Делчева и кмета на община Стара Загора - г-н Живко Тодоров.

Повече информация можете да намерите тук - www.bcnl.org/uploadfiles/documents/most.pdf

Поздрави от Екипа на „Моята еОбщина”