Промени след актуализацията на платформата от 05.10.2013

Изключително ми е приятно да ви запозная с подобренията на платформата "Моята еОбщина", влезнали в сила днес - 05.10.2013 г.

Намален е срокът за пренасочване към институции

Взехме това решение след подробен анализ на първите преминали през платформата "Моята еОбщина" публикации. Стъпката между активиране и пренасочване към институция (през която минава всяка активна публикация) беше с определен срок за действие 5 дни. Данните показват, че заложеното време може да бъде съкратено на 3 дни на този етап.


Проверка за кирилица

Поетапно въведохме проверка за писане на кирилица при създаване и редакция на публикацията. Разработеният от нас алгоритъм е достатъчно гъвкав за да предотврати публикуване изцяло на латиница и същевременно да допуска използване на фрази на латиница (при необходимост).


Споделяне на публикация във Facebook

Оптимизацията за споделяне в социални мрежи е факт още с пускането на платформата. За улеснение на посетителите и авторите на публикации добавихме бутон за споделяне във Фейсбук (екран преглед на публикация). Като най-активна в България социална мрежа и естествена среда на активни граждани, решихме че това улеснение е необходимост, особено за авторите на публикации, които биха искали да предизвикат интерес и присъединяване към дадена обществено значима тема.


Върнати публикации за преработка

Ако публикация е върната за редакция (в съответствие с правилата за публикуване на платформата), след последваща редакция от страна на автора ѝ статусът ще бъде автоматично променен на В изчакване за активиране.


Прикачване на файлове от институции

Преди днешната актуализация възможност за прикачване на файлове имаха само автори на публикации. С новата версия на платформата, тази възможност имат и институциите при публикуване на техен коментар или становище.


Уникален системен идентификационен номер

Визуализирахме уникален системен идентификационен номер (съкратено ИН) в списък и преглед на публикации. Това е свързано с необходимостта на институциите за организиране на тяхната работа, но освен това има отношение с планираната в най-близко време опция за бързо търсене по ИН на публикация.


Корекции и планиране

Направихме голям брой програмни и визуални корекции в платформата. Налице е конкретен списък с планирани бъдещи подобрения, сортирани по важност. За някои от тях (такива, които смятаме за ключови) ще предизвикаме публичен дебат с цел обратна връзка и генериране на креативни идеи.