Медиите за нас

Утре, 31.10.2013 в 9:00 в сутрешния блок на ТВ Загора ще бъде излъчено интервю с част от създателите на платформата, съдържащо обща информация за нея, както и статистика на постъпилите публикации за първите 48 часа.