Актуално

Уважаеми съграждани,
От днес 15 април 2015г. към електронната платформа „Моята еОбщина“ се присъедини и електроразпределителното дружество EVN. Жителите на Старозагорска община, могат да подават своите сигнали, въпроси и предложения към дружеството и своевременно да получат отговор или решение на поставени проблеми.
Повече за меморандума подписан между СНЦ „Моята еОбщина“ и австрийското дружество EVN, можете да прочетете тук: Меморандум
Уважаеми съграждани,

Представяме на Вашето внимание сборника с описани успешни практики на взаимодействие с държавни общински институции и структури „Мостове-партньорство и стратегии в действие”. Сборникът е съставен и издаден от „Български център с нестопанско право” и Фондация ПАЦЕП – Програмен и аналитичен център за европейско право. След проведена анкета с близо 150 неправителствени организации, бяха избрани 11 от най-интересните истории за иновативни форми на участие на граждански организации в процеса на вземане на решения в социалната сфера.

Една от единадесетте е и историята на СНЦ „Моята еОбщина”. В нея се разказва за възникването на идеята и реализирането на проекта www.estarazagora.info, приветстван и подкрепен от обществения посредник на територията на община Стара Загора - г-жа Павлина Делчева и кмета на община Стара Загора - г-н Живко Тодоров.

Повече информация можете да намерите тук - www.bcnl.org/uploadfiles/documents/most.pdf

Поздрави от Екипа на „Моята еОбщина”
Днес, 18.02.2014 г. бе подписан меморандум за сътрудничество и съвместна дейност между Районен съд - Стара Загора и СНЦ "Моята еОбщина"

Страните, след като обсъдиха своето желание за сътрудничество и съвместна дейност, се споразумяха да работят в следните насоки:
-Утвърждаване на взаимно уважение, толерантност и равнопоставеност между гражданското общество и Районен съд - Стара Загора;
- Популяризиране и утвърждаване на добри практики за диалог и взаимодействие между гражданите и Районен съд - Стара Загора;
- Подпомагане на Районен съд - Стара Загора в събирането, структурирането и анализа на информацията, постъпила от гражданите.

С пълният текст на меморандума можете да се запознаете тук.
Здравейте приятели!

Бих искал да ви известя за проблем с изпращането на имейли от системата, датиращ от 11.02.2014г. Причината за това е натоварване на имейл сървъра, в следствие от атаки на сървър ниво (smtp auth). Към настоящия момент проблемът е овладян, благодарим на всички потребители на системата, които ни помогнаха с информация и обратна връзка.

Поради естеството на проблема, при невъзможност да се свържете с нас през контакт формата на системата, моля използвайте нашата Фейсбук страница за докладване на свързани с това трудности при ползване на платформата (неполучен имейл за регистрация, код и т.н.).

Поздрави!
Следвайки желанието си за прозрачност и принципи в управлението на всяка една общност и заради желанието ни да работим в полза на Стара Загора открито и честно, Ви представяме сключеният МЕМОРАНДУМ за сътрудничество и съвместна дейност между Община Стара Загора и СНЦ „Моята еОбщина”.

Посланието на изготвеният обществен договор е желанието за сътрудничество с цел прилагането на добри практики в диалога между гражданите и Община Стара Загора, както и насърчаване на гражданите в прякото им участие в решаването на проблемите на местно ниво.
Основните принципи на които се изграждат отношенията между Община Стара Загора и СНЦ „Моята еОбщина” са: равнопоставеност, доброволство, прозрачност, демократичност.

Чрез меморандума СНЦ „Моята еОбщина”, декларира:
- предоставя услугата „Моята еОбщина” на община Стара Загора и гражданите на града напълно безплатно;
- осигурява пълна прозрачност в работата на услугата;
- работата на услугата се основава на нормативната база, приета в Р България и Община Стара Загора, както и на предварително приети правила;
- ще предоставя обобщени резултати, статистики и анализи за постъпилите публикации, с цел оптимизиране на работата на общинската администрация;
- ще работи с Община Стара Загора за повишаване ефективността на предоставяната услуга;

Община Стара Загора приема въпросите, сигналите и предложенията, отправени към нея, чрез електронната платформа и се задължава да отговаря на тях в нормативно определените срокове.

Страните ще извършват съвместно действия по популяризиране целите и задачите на настоящия меморандум чрез конференции, публикации в медии и други публични дейности.

В най-скоро време предстои и подписването на меморандум с ВиК Стара Загора, както и присъединяването на други институции към платформата.

С пълния текст на меморандума можете да се запознаете тук.

Здравейте, приятели!
Бих искал да благодаря на всички прекрасни и активни хора, които публикуваха, присъединяваха се и обсъждаха горещи теми за града ни в платформата "Моята еОбщина" през изминалия месец. Освен очевидната подкрепа, това ни дава и възможност да съберем и извлечем данни, необходими за постигане на крайната ни цел - нов, непознат и ефективен модел за комуникация между гражданското общество и институциите в нашия град, прозрачност и активно участие на гражданите в управлението на Стара Загора.

Ще използвам случая да разкрия детайли по целите на действащия в момента прототип и бъдещата стратегия за действия до стартиране на пилотната версия на платформата. Намирам това за необходимо, поради объркването и некоректното възприятие на философията и целите, поставени пред нашия екип. Причините за това, най-вероятно, се крият във факта, че не уеднаквихме още в началото "терминологията", визията и стратегията за развитие, които заложихме в този проект. Сега е точният момент това да бъде коригирано.


Какъв смисъл влагаме в "платформа"?

У твърде много хора остана заблуждението, че платформа е уеб сайт - този, на който се намирате в момента. Това съвсем не е вярно. Или по-скоро отчасти. В основата на идеята за платформата стои "иновативен модел за комуникация с институции и иницииране на гражданска активност и контрол". И това е по-скоро кратката версия, но дава представа за голямата картина. Реално функционираща виртуална среда е по-скоро следствие, инструмент, изражение на този модел (или философия, ако щете). Ето, точно тук се надявам да отпадне аналогията, на която сме свидетели - електронно правителство или начинания от подобен род.


Прототип?

Друг, малко известен факт е текущото състояние на платформата - фазата, в която се намира проекта.
Ще отворя малка скоба за хората, които не са запознати с пътя от възникване на една идея до оформянето ѝ в планиран във времето и стъпките за изпълнение проект. В общия случай този път би бил кратък, ако са налични т.нар. "добри практики", което можем да разбираме като информация и опит в реализацията на подобни начинания. С две думи - копие и/или надграждане на съществуващи начинания.
Съответно, наличието на иновативен момент предизвиква голям брой неизвестни, застрашаващи успеха на съответната идея. Причината за това е липсата на информация за дебнещите непредвидими опасности, по пътя към нейната реализация.
Всичко това е решимо с правилен разчет на стъпките към изпълнението на идеята. Прототипът е една от тези стъпки, в началната фаза на такъв тип проекти. Целта на прототипа е да даде нужната информация, необходима за отговор на основните въпроси, свързани с реализирането на иновативна идея, включително и най-важния такъв - изпълнима ли е в реални условия, в които би била поставена.

В следствие на гореописаното - "Моята еОбщина" изпълнява на 100% предназначението си в настоящия етап на проекта.


Къде се намираме сега?

Накратко - тест в реални условия на предварително разписан модел на идеята (спецификация). Процесът се изразява в:
  • събиране на информация от работещия такъв (да, това е вече този уеб сайт) под формата на обратна връзка (граждани и институции) и анализ на входящата информация
  • модифициране на работещия прототип в движение, в следствие на събраната информация, с цел подобряване на обратната връзка и отговор на ново-възникнали въпроси и идеи

Този процес ни дава възможност да прибавим аргументи, под формата на факти, в планирането на пилотната фаза на проекта, както и да "изчистим" идеята и да извлечем необходимия ни за успешна реализация модел и средата, в която би бил ефективен, да придобием представа за пълния списък от евентуални ползи след успешно (наблягам!) изпълнение на проекта.


Как да помогна?

Активност под каквато и да е форма в тази фаза на проекта е безценна за нас! Ето малко примери:
  • Писане на публикации - необходимо с цел систематизиране на процедурите в системата, натрупване на солидни данни за бъдещо класифициране и извличане на ценни статистики (за граждани и управление)
  • Активност в системата свързани с публикации - на този етап е възможно "Присъединяване" и споделяне в социални мрежи, в близко бъдеще ще бъдат внедрени допълнителни активности. Използването им е вид тест за това дали изпълняват целите си и доколко са ефективни, определят посоката и дават важна информация за извличане на крайния модел за реализация
  • Коментари и публикации извън системата - изключително важна е обратната връзка, всяко мнение носи безценна информация.
  • Попълване на анкети - систематизиране на общото мнение под формата на статистика, изключително важно при оформяне на общата картина и посока на проекта

За да обобщя - всяко едно от горепосочените действия Ви прави реален участник в изпълнението на значима обществена мисия - реално измеримо по-добро бъдеще за нас и децата ни, жители на любимия ни град.

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че е задвижена процедурата по внедряване на електронната платформа "Моята еОбщина" във "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД Стара Загора.

С настоящото присъединяване "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД заявяват своето желание за участие в платформата чрез приемане и обработване на сигнали, въпроси и предложения към дейността им, с цел оптимизиране на работата си с гражданите и изграждането на доверие между двете страни.
Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров кани всички желаещи да участват в обществено обсъждане за бъдещото предназначение на бившия ресторант „Аязмото“. Събитието ще се проведе на 25.11.2013 г. от 17.00 ч. в зала „П.Р.Славейков“ на общината.

В системата на Моята еОбщина е въведена функция за присъединяване на регистрирани потребители към вече съществуваща публикация.
Ако откриете публикация, която се покрива с вашия въпрос, сигнал или предложение, можете да се присъедините към нея от екрана за преглед на дадената публикация. Така ще получавате информация по движението по нея. Броят присъединени потребители към публикация дава важна информация за обществения интерес към разглежданата в нея тема.

Добре дошли в електронната платформа на "Моята еОбщина"!

Иновативният проект “Моята еОбщина“ е насочен към улесняване и подобряване на диалога между гражданите и институциите в община Стара Загора. За нас ще бъде чест, участвайки в проекта, да допринесете за развитието на тази идея.
Нека си припомним, че Рим не е построен за един ден.
Осъзнаваме, че проблемите не биха могли да бъдат разрешени толкова бързо, колкото ни се иска. Но сме убедени, че всеки един от нас, би могъл да спомогне в изграждането на едно по-добро бъдеще за общината. А оттам - за всички ни!
Подавайки сигнали и предложения в електронната платформа, имаме възможност да насочим фокуса на отговорните институции към важните проблеми и въпроси, да отправяме не само критики, но и конкретни градивни предложения, да се информираме по темите, свързани със Стара Загора.
Искрено вярваме, че с общи усилия можем да подкрепим Общината и да подобрим значително средата си на живот - за нас и нашите деца!

За финал ще Ви припомним мъдрата мисъл на Джон Фицджералд Кенеди:
"Проблемите на света не могат да бъдат решени от скептици или циници, чиито хоризонти са ограничени от очевидните реалности. Нуждаем се от хора, способни да мечтаят за неща, които никой не е виждал."