Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност между Районен съд - Стара Загора и СНЦ "Моята еОбщина"

Днес, 18.02.2014 г. бе подписан меморандум за сътрудничество и съвместна дейност между Районен съд - Стара Загора и СНЦ "Моята еОбщина"

Страните, след като обсъдиха своето желание за сътрудничество и съвместна дейност, се споразумяха да работят в следните насоки:
-Утвърждаване на взаимно уважение, толерантност и равнопоставеност между гражданското общество и Районен съд - Стара Загора;
- Популяризиране и утвърждаване на добри практики за диалог и взаимодействие между гражданите и Районен съд - Стара Загора;
- Подпомагане на Районен съд - Стара Загора в събирането, структурирането и анализа на информацията, постъпила от гражданите.

С пълният текст на меморандума можете да се запознаете тук.