Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност между Община Стара Загора и СНЦ "Моята еОбщина"

Следвайки желанието си за прозрачност и принципи в управлението на всяка една общност и заради желанието ни да работим в полза на Стара Загора открито и честно, Ви представяме сключеният МЕМОРАНДУМ за сътрудничество и съвместна дейност между Община Стара Загора и СНЦ „Моята еОбщина”.

Посланието на изготвеният обществен договор е желанието за сътрудничество с цел прилагането на добри практики в диалога между гражданите и Община Стара Загора, както и насърчаване на гражданите в прякото им участие в решаването на проблемите на местно ниво.
Основните принципи на които се изграждат отношенията между Община Стара Загора и СНЦ „Моята еОбщина” са: равнопоставеност, доброволство, прозрачност, демократичност.

Чрез меморандума СНЦ „Моята еОбщина”, декларира:
- предоставя услугата „Моята еОбщина” на община Стара Загора и гражданите на града напълно безплатно;
- осигурява пълна прозрачност в работата на услугата;
- работата на услугата се основава на нормативната база, приета в Р България и Община Стара Загора, както и на предварително приети правила;
- ще предоставя обобщени резултати, статистики и анализи за постъпилите публикации, с цел оптимизиране на работата на общинската администрация;
- ще работи с Община Стара Загора за повишаване ефективността на предоставяната услуга;

Община Стара Загора приема въпросите, сигналите и предложенията, отправени към нея, чрез електронната платформа и се задължава да отговаря на тях в нормативно определените срокове.

Страните ще извършват съвместно действия по популяризиране целите и задачите на настоящия меморандум чрез конференции, публикации в медии и други публични дейности.

В най-скоро време предстои и подписването на меморандум с ВиК Стара Загора, както и присъединяването на други институции към платформата.

С пълния текст на меморандума можете да се запознаете тук.