Присъединяване на потребител към публикация

В системата на Моята еОбщина е въведена функция за присъединяване на регистрирани потребители към вече съществуваща публикация.
Ако откриете публикация, която се покрива с вашия въпрос, сигнал или предложение, можете да се присъедините към нея от екрана за преглед на дадената публикация. Така ще получавате информация по движението по нея. Броят присъединени потребители към публикация дава важна информация за обществения интерес към разглежданата в нея тема.