Уважаеми съграждани,
От днес 15 април 2015г. към електронната платформа „Моята еОбщина“ се присъедини и електроразпределителното дружество EVN. Жителите на Старозагорска община, могат да подават своите сигнали, въпроси и предложения към дружеството и своевременно да получат отговор или решение на поставени проблеми.
Повече за меморандума подписан между СНЦ „Моята еОбщина“ и австрийското дружество EVN, можете да прочетете тук: Меморандум
Уважаеми съграждани,

Представяме на Вашето внимание сборника с описани успешни практики на взаимодействие с държавни общински институции и структури „Мостове-партньорство и стратегии в действие”. Сборникът е съставен и издаден от „Български център с нестопанско право” и Фондация ПАЦЕП – Програмен и аналитичен център за европейско право. След проведена анкета с близо 150 неправителствени организации, бяха избрани 11 от най-интересните истории за иновативни форми на участие на граждански организации в процеса на вземане на решения в социалната сфера.

Една от единадесетте е и историята на СНЦ „Моята еОбщина”. В нея се разказва за възникването на идеята и реализирането на проекта www.estarazagora.info, приветстван и подкрепен от обществения посредник на територията на община Стара Загора - г-жа Павлина Делчева и кмета на община Стара Загора - г-н Живко Тодоров.

Повече информация можете да намерите тук - www.bcnl.org/uploadfiles/documents/most.pdf

Поздрави от Екипа на „Моята еОбщина”
Днес, 18.02.2014 г. бе подписан меморандум за сътрудничество и съвместна дейност между Районен съд - Стара Загора и СНЦ "Моята еОбщина"

Страните, след като обсъдиха своето желание за сътрудничество и съвместна дейност, се споразумяха да работят в следните насоки:
-Утвърждаване на взаимно уважение, толерантност и равнопоставеност между гражданското общество и Районен съд - Стара Загора;
- Популяризиране и утвърждаване на добри практики за диалог и взаимодействие между гражданите и Районен съд - Стара Загора;
- Подпомагане на Районен съд - Стара Загора в събирането, структурирането и анализа на информацията, постъпила от гражданите.

С пълният текст на меморандума можете да се запознаете тук.
Здравейте приятели!

Бих искал да ви известя за проблем с изпращането на имейли от системата, датиращ от 11.02.2014г. Причината за това е натоварване на имейл сървъра, в следствие от атаки на сървър ниво (smtp auth). Към настоящия момент проблемът е овладян, благодарим на всички потребители на системата, които ни помогнаха с информация и обратна връзка.

Поради естеството на проблема, при невъзможност да се свържете с нас през контакт формата на системата, моля използвайте нашата Фейсбук страница за докладване на свързани с това трудности при ползване на платформата (неполучен имейл за регистрация, код и т.н.).

Поздрави!
Следвайки желанието си за прозрачност и принципи в управлението на всяка една общност и заради желанието ни да работим в полза на Стара Загора открито и честно, Ви представяме сключеният МЕМОРАНДУМ за сътрудничество и съвместна дейност между Община Стара Загора и СНЦ „Моята еОбщина”.

Посланието на изготвеният обществен договор е желанието за сътрудничество с цел прилагането на добри практики в диалога между гражданите и Община Стара Загора, както и насърчаване на гражданите в прякото им участие в решаването на проблемите на местно ниво.
Основните принципи на които се изграждат отношенията между Община Стара Загора и СНЦ „Моята еОбщина” са: равнопоставеност, доброволство, прозрачност, демократичност.

Чрез меморандума СНЦ „Моята еОбщина”, декларира:
- предоставя услугата „Моята еОбщина” на община Стара Загора и гражданите на града напълно безплатно;
- осигурява пълна прозрачност в работата на услугата;
- работата на услугата се основава на нормативната база, приета в Р България и Община Стара Загора, както и на предварително приети правила;
- ще предоставя обобщени резултати, статистики и анализи за постъпилите публикации, с цел оптимизиране на работата на общинската администрация;
- ще работи с Община Стара Загора за повишаване ефективността на предоставяната услуга;

Община Стара Загора приема въпросите, сигналите и предложенията, отправени към нея, чрез електронната платформа и се задължава да отговаря на тях в нормативно определените срокове.

Страните ще извършват съвместно действия по популяризиране целите и задачите на настоящия меморандум чрез конференции, публикации в медии и други публични дейности.

В най-скоро време предстои и подписването на меморандум с ВиК Стара Загора, както и присъединяването на други институции към платформата.

С пълния текст на меморандума можете да се запознаете тук.

Здравейте, приятели!
Бих искал да благодаря на всички прекрасни и активни хора, които публикуваха, присъединяваха се и обсъждаха горещи теми за града ни в платформата "Моята еОбщина" през изминалия месец. Освен очевидната подкрепа, това ни дава и възможност да съберем и извлечем данни, необходими за постигане на крайната ни цел - нов, непознат и ефективен модел за комуникация между гражданското общество и институциите в нашия град, прозрачност и активно участие на гражданите в управлението на Стара Загора.

Ще използвам случая да разкрия детайли по целите на действащия в момента прототип и бъдещата стратегия за действия до стартиране на пилотната версия на платформата. Намирам това за необходимо, поради объркването и некоректното възприятие на философията и целите, поставени пред нашия екип. Причините за това, най-вероятно, се крият във факта, че не уеднаквихме още в началото "терминологията", визията и стратегията за развитие, които заложихме в този проект. Сега е точният момент това да бъде коригирано.


Какъв смисъл влагаме в "платформа"?

У твърде много хора остана заблуждението, че платформа е уеб сайт - този, на който се намирате в момента. Това съвсем не е вярно. Или по-скоро отчасти. В основата на идеята за платформата стои "иновативен модел за комуникация с институции и иницииране на гражданска активност и контрол". И това е по-скоро кратката версия, но дава представа за голямата картина. Реално функционираща виртуална среда е по-скоро следствие, инструмент, изражение на този модел (или философия, ако щете). Ето, точно тук се надявам да отпадне аналогията, на която сме свидетели - електронно правителство или начинания от подобен род.


Прототип?

Друг, малко известен факт е текущото състояние на платформата - фазата, в която се намира проекта.
Ще отворя малка скоба за хората, които не са запознати с пътя от възникване на една идея до оформянето ѝ в планиран във времето и стъпките за изпълнение проект. В общия случай този път би бил кратък, ако са налични т.нар. "добри практики", което можем да разбираме като информация и опит в реализацията на подобни начинания. С две думи - копие и/или надграждане на съществуващи начинания.
Съответно, наличието на иновативен момент предизвиква голям брой неизвестни, застрашаващи успеха на съответната идея. Причината за това е липсата на информация за дебнещите непредвидими опасности, по пътя към нейната реализация.
Всичко това е решимо с правилен разчет на стъпките към изпълнението на идеята. Прототипът е една от тези стъпки, в началната фаза на такъв тип проекти. Целта на прототипа е да даде нужната информация, необходима за отговор на основните въпроси, свързани с реализирането на иновативна идея, включително и най-важния такъв - изпълнима ли е в реални условия, в които би била поставена.

В следствие на гореописаното - "Моята еОбщина" изпълнява на 100% предназначението си в настоящия етап на проекта.


Къде се намираме сега?

Накратко - тест в реални условия на предварително разписан модел на идеята (спецификация). Процесът се изразява в:
  • събиране на информация от работещия такъв (да, това е вече този уеб сайт) под формата на обратна връзка (граждани и институции) и анализ на входящата информация
  • модифициране на работещия прототип в движение, в следствие на събраната информация, с цел подобряване на обратната връзка и отговор на ново-възникнали въпроси и идеи

Този процес ни дава възможност да прибавим аргументи, под формата на факти, в планирането на пилотната фаза на проекта, както и да "изчистим" идеята и да извлечем необходимия ни за успешна реализация модел и средата, в която би бил ефективен, да придобием представа за пълния списък от евентуални ползи след успешно (наблягам!) изпълнение на проекта.


Как да помогна?

Активност под каквато и да е форма в тази фаза на проекта е безценна за нас! Ето малко примери:
  • Писане на публикации - необходимо с цел систематизиране на процедурите в системата, натрупване на солидни данни за бъдещо класифициране и извличане на ценни статистики (за граждани и управление)
  • Активност в системата свързани с публикации - на този етап е възможно "Присъединяване" и споделяне в социални мрежи, в близко бъдеще ще бъдат внедрени допълнителни активности. Използването им е вид тест за това дали изпълняват целите си и доколко са ефективни, определят посоката и дават важна информация за извличане на крайния модел за реализация
  • Коментари и публикации извън системата - изключително важна е обратната връзка, всяко мнение носи безценна информация.
  • Попълване на анкети - систематизиране на общото мнение под формата на статистика, изключително важно при оформяне на общата картина и посока на проекта

За да обобщя - всяко едно от горепосочените действия Ви прави реален участник в изпълнението на значима обществена мисия - реално измеримо по-добро бъдеще за нас и децата ни, жители на любимия ни град.

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че е задвижена процедурата по внедряване на електронната платформа "Моята еОбщина" във "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД Стара Загора.

С настоящото присъединяване "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД заявяват своето желание за участие в платформата чрез приемане и обработване на сигнали, въпроси и предложения към дейността им, с цел оптимизиране на работата си с гражданите и изграждането на доверие между двете страни.
Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров кани всички желаещи да участват в обществено обсъждане за бъдещото предназначение на бившия ресторант „Аязмото“. Събитието ще се проведе на 25.11.2013 г. от 17.00 ч. в зала „П.Р.Славейков“ на общината.

Изключително ми е приятно да ви запозная с подобренията на платформата "Моята еОбщина", влезнали в сила днес - 05.10.2013 г.

Намален е срокът за пренасочване към институции

Взехме това решение след подробен анализ на първите преминали през платформата "Моята еОбщина" публикации. Стъпката между активиране и пренасочване към институция (през която минава всяка активна публикация) беше с определен срок за действие 5 дни. Данните показват, че заложеното време може да бъде съкратено на 3 дни на този етап.


Проверка за кирилица

Поетапно въведохме проверка за писане на кирилица при създаване и редакция на публикацията. Разработеният от нас алгоритъм е достатъчно гъвкав за да предотврати публикуване изцяло на латиница и същевременно да допуска използване на фрази на латиница (при необходимост).


Споделяне на публикация във Facebook

Оптимизацията за споделяне в социални мрежи е факт още с пускането на платформата. За улеснение на посетителите и авторите на публикации добавихме бутон за споделяне във Фейсбук (екран преглед на публикация). Като най-активна в България социална мрежа и естествена среда на активни граждани, решихме че това улеснение е необходимост, особено за авторите на публикации, които биха искали да предизвикат интерес и присъединяване към дадена обществено значима тема.


Върнати публикации за преработка

Ако публикация е върната за редакция (в съответствие с правилата за публикуване на платформата), след последваща редакция от страна на автора ѝ статусът ще бъде автоматично променен на В изчакване за активиране.


Прикачване на файлове от институции

Преди днешната актуализация възможност за прикачване на файлове имаха само автори на публикации. С новата версия на платформата, тази възможност имат и институциите при публикуване на техен коментар или становище.


Уникален системен идентификационен номер

Визуализирахме уникален системен идентификационен номер (съкратено ИН) в списък и преглед на публикации. Това е свързано с необходимостта на институциите за организиране на тяхната работа, но освен това има отношение с планираната в най-близко време опция за бързо търсене по ИН на публикация.


Корекции и планиране

Направихме голям брой програмни и визуални корекции в платформата. Налице е конкретен списък с планирани бъдещи подобрения, сортирани по важност. За някои от тях (такива, които смятаме за ключови) ще предизвикаме публичен дебат с цел обратна връзка и генериране на креативни идеи.
Утре, 31.10.2013 в 9:00 в сутрешния блок на ТВ Загора ще бъде излъчено интервю с част от създателите на платформата, съдържащо обща информация за нея, както и статистика на постъпилите публикации за първите 48 часа.