Уважаеми съграждани, уважаеми критици и уважаеми съидейници,

бихме искали да Ви уведомим, че

от 11.12.2019 г. електронната платформа преустановява дейността си

Нови въпроси, сигнали и предложения няма да се публикуват и изпращат към институциите, респективно няма да бъдат видими и обработвани от тях.

Още със зараждането си през 2013, идеята за допълнителен комуникационен  канал между граждани и институции бе посрещната с изключителен интерес, който допълнително подхрани надеждата и вярата ни, че обществото ни е узряло за бърз, лесно достъпен и градивен диалог. Но с течение на времето, по ред причини, ентусиазмът на Община Стара Загора затихна, отговорите и последващите действия по сигнали, въпроси и предложения все повече закъсняваха, станаха все по-кратки и неясни. 

Екипът ни беше поставен в позиция да отговаря на множество имейли от недоволни потребители, чиито отговори на публикации бяха забавяни далеч отвъд законно допустимите срокове. Правехме всевъзможни опити да провокираме отговорните лица в Община Стара Загора да реагират адекватно и своевременно, но за жалост реакциите, когато ги имаше, бяха по-скоро инцидентни и отново се връщахме в същата позиция.

В резултат на това, към този момент в платформата има над 80 активни (неприкючени) и просрочени публикации, някои от които с над 450 календарни дни закъснения, подадени още през 2018 година. Видно от приложената инфографика е тенденциозното просрочване на публикациите от 2017 година насам, което достига своя пик през миналата година. От графиката се вижда също намаляване на броя просрочени публикации за 2019 година, но причината за това се крие не в по-доброто спазване на срокове, а в намалелия брой входящи публикации, поради създалото се недоверие у потребителите.  Считаме това за недопустимо и в абсолютен разрез с идеята, целта и визията на платформата. 

Водени от горното, екипът на "Моята еОбщина" взехме нелекото решение да прекратим меморандума за сътрудничество с Община Стара Загора. Поради това, че над 90% от входящите публикации са насочени към общинска администрация, преценихме, че ресурсът, нужен за управлението и администрирането на платформата за останалите институции, включени в нея е неоправдан, което налага изцяло прекратяване на дейността.

Всички институции, с които СНЦ "Моята еОбщина" имаше подписан меморандум за съвместна работа бяха уведомени за предстоящите действия в съответния едномесечен срок. Община Стара Загора получи предизвестието на 06.11, регистрирано с входящ номер 10-02-8907/06.11.2019. Въпреки това за периода от над месец, нито една публикация от десетките страници не беше приключена или обработена.

Благодарим на г-н Живко Тодоров за съвместната работа, че припозна Платформата като инструмент за качествена и прозрачна комуникация с гражданите и заради усилията му да се пребори с вътрешната съпротива на администрацията срещу подобен тип комуникация.

Благодарим и на г-жа Павлина Делчева, която като омбудсман на града подкрепи платформата и работи успешно с гражданите чрез нея до края на мандата си.

Благодарим също на ЕВН-България, ВиК Стара Загора, Обществения посредник и Районен съд - Стара Загора за това, че повярваха във възможностите на Платформата.

Не на последно място, благодарим на всички потребители за активната гражданска позиция и за адекватното използване на този алтернативен комуникационен канал!
Надяваме се някой ден да се срещнем отново, в една по-добра и благоприятна за обществото ни среда!

Екипът на "Моята еОбщина"

>>> Интерактивна статистика

Уважаеми съграждани,
От днес 15 април 2015г. към електронната платформа „Моята еОбщина“ се присъедини и електроразпределителното дружество EVN. Жителите на Старозагорска община, могат да подават своите сигнали, въпроси и предложения към дружеството и своевременно да получат отговор или решение на поставени проблеми.
Повече за меморандума подписан между СНЦ „Моята еОбщина“ и австрийското дружество EVN, можете да прочетете тук: Меморандум
Уважаеми съграждани,

Представяме на Вашето внимание сборника с описани успешни практики на взаимодействие с държавни общински институции и структури „Мостове-партньорство и стратегии в действие”. Сборникът е съставен и издаден от „Български център с нестопанско право” и Фондация ПАЦЕП – Програмен и аналитичен център за европейско право. След проведена анкета с близо 150 неправителствени организации, бяха избрани 11 от най-интересните истории за иновативни форми на участие на граждански организации в процеса на вземане на решения в социалната сфера.

Една от единадесетте е и историята на СНЦ „Моята еОбщина”. В нея се разказва за възникването на идеята и реализирането на проекта www.estarazagora.info, приветстван и подкрепен от обществения посредник на територията на община Стара Загора - г-жа Павлина Делчева и кмета на община Стара Загора - г-н Живко Тодоров.

Повече информация можете да намерите тук - www.bcnl.org/uploadfiles/documents/most.pdf

Поздрави от Екипа на „Моята еОбщина”
Днес, 18.02.2014 г. бе подписан меморандум за сътрудничество и съвместна дейност между Районен съд - Стара Загора и СНЦ "Моята еОбщина"

Страните, след като обсъдиха своето желание за сътрудничество и съвместна дейност, се споразумяха да работят в следните насоки:
-Утвърждаване на взаимно уважение, толерантност и равнопоставеност между гражданското общество и Районен съд - Стара Загора;
- Популяризиране и утвърждаване на добри практики за диалог и взаимодействие между гражданите и Районен съд - Стара Загора;
- Подпомагане на Районен съд - Стара Загора в събирането, структурирането и анализа на информацията, постъпила от гражданите.

С пълният текст на меморандума можете да се запознаете тук.
Здравейте приятели!

Бих искал да ви известя за проблем с изпращането на имейли от системата, датиращ от 11.02.2014г. Причината за това е натоварване на имейл сървъра, в следствие от атаки на сървър ниво (smtp auth). Към настоящия момент проблемът е овладян, благодарим на всички потребители на системата, които ни помогнаха с информация и обратна връзка.

Поради естеството на проблема, при невъзможност да се свържете с нас през контакт формата на системата, моля използвайте нашата Фейсбук страница за докладване на свързани с това трудности при ползване на платформата (неполучен имейл за регистрация, код и т.н.).

Поздрави!
Следвайки желанието си за прозрачност и принципи в управлението на всяка една общност и заради желанието ни да работим в полза на Стара Загора открито и честно, Ви представяме сключеният МЕМОРАНДУМ за сътрудничество и съвместна дейност между Община Стара Загора и СНЦ „Моята еОбщина”.

Посланието на изготвеният обществен договор е желанието за сътрудничество с цел прилагането на добри практики в диалога между гражданите и Община Стара Загора, както и насърчаване на гражданите в прякото им участие в решаването на проблемите на местно ниво.
Основните принципи на които се изграждат отношенията между Община Стара Загора и СНЦ „Моята еОбщина” са: равнопоставеност, доброволство, прозрачност, демократичност.

Чрез меморандума СНЦ „Моята еОбщина”, декларира:
- предоставя услугата „Моята еОбщина” на община Стара Загора и гражданите на града напълно безплатно;
- осигурява пълна прозрачност в работата на услугата;
- работата на услугата се основава на нормативната база, приета в Р България и Община Стара Загора, както и на предварително приети правила;
- ще предоставя обобщени резултати, статистики и анализи за постъпилите публикации, с цел оптимизиране на работата на общинската администрация;
- ще работи с Община Стара Загора за повишаване ефективността на предоставяната услуга;

Община Стара Загора приема въпросите, сигналите и предложенията, отправени към нея, чрез електронната платформа и се задължава да отговаря на тях в нормативно определените срокове.

Страните ще извършват съвместно действия по популяризиране целите и задачите на настоящия меморандум чрез конференции, публикации в медии и други публични дейности.

В най-скоро време предстои и подписването на меморандум с ВиК Стара Загора, както и присъединяването на други институции към платформата.

С пълния текст на меморандума можете да се запознаете тук.

Здравейте, приятели!
Бих искал да благодаря на всички прекрасни и активни хора, които публикуваха, присъединяваха се и обсъждаха горещи теми за града ни в платформата "Моята еОбщина" през изминалия месец. Освен очевидната подкрепа, това ни дава и възможност да съберем и извлечем данни, необходими за постигане на крайната ни цел - нов, непознат и ефективен модел за комуникация между гражданското общество и институциите в нашия град, прозрачност и активно участие на гражданите в управлението на Стара Загора.

Ще използвам случая да разкрия детайли по целите на действащия в момента прототип и бъдещата стратегия за действия до стартиране на пилотната версия на платформата. Намирам това за необходимо, поради объркването и некоректното възприятие на философията и целите, поставени пред нашия екип. Причините за това, най-вероятно, се крият във факта, че не уеднаквихме още в началото "терминологията", визията и стратегията за развитие, които заложихме в този проект. Сега е точният момент това да бъде коригирано.


Какъв смисъл влагаме в "платформа"?

У твърде много хора остана заблуждението, че платформа е уеб сайт - този, на който се намирате в момента. Това съвсем не е вярно. Или по-скоро отчасти. В основата на идеята за платформата стои "иновативен модел за комуникация с институции и иницииране на гражданска активност и контрол". И това е по-скоро кратката версия, но дава представа за голямата картина. Реално функционираща виртуална среда е по-скоро следствие, инструмент, изражение на този модел (или философия, ако щете). Ето, точно тук се надявам да отпадне аналогията, на която сме свидетели - електронно правителство или начинания от подобен род.


Прототип?

Друг, малко известен факт е текущото състояние на платформата - фазата, в която се намира проекта.
Ще отворя малка скоба за хората, които не са запознати с пътя от възникване на една идея до оформянето ѝ в планиран във времето и стъпките за изпълнение проект. В общия случай този път би бил кратък, ако са налични т.нар. "добри практики", което можем да разбираме като информация и опит в реализацията на подобни начинания. С две думи - копие и/или надграждане на съществуващи начинания.
Съответно, наличието на иновативен момент предизвиква голям брой неизвестни, застрашаващи успеха на съответната идея. Причината за това е липсата на информация за дебнещите непредвидими опасности, по пътя към нейната реализация.
Всичко това е решимо с правилен разчет на стъпките към изпълнението на идеята. Прототипът е една от тези стъпки, в началната фаза на такъв тип проекти. Целта на прототипа е да даде нужната информация, необходима за отговор на основните въпроси, свързани с реализирането на иновативна идея, включително и най-важния такъв - изпълнима ли е в реални условия, в които би била поставена.

В следствие на гореописаното - "Моята еОбщина" изпълнява на 100% предназначението си в настоящия етап на проекта.


Къде се намираме сега?

Накратко - тест в реални условия на предварително разписан модел на идеята (спецификация). Процесът се изразява в:
  • събиране на информация от работещия такъв (да, това е вече този уеб сайт) под формата на обратна връзка (граждани и институции) и анализ на входящата информация
  • модифициране на работещия прототип в движение, в следствие на събраната информация, с цел подобряване на обратната връзка и отговор на ново-възникнали въпроси и идеи

Този процес ни дава възможност да прибавим аргументи, под формата на факти, в планирането на пилотната фаза на проекта, както и да "изчистим" идеята и да извлечем необходимия ни за успешна реализация модел и средата, в която би бил ефективен, да придобием представа за пълния списък от евентуални ползи след успешно (наблягам!) изпълнение на проекта.


Как да помогна?

Активност под каквато и да е форма в тази фаза на проекта е безценна за нас! Ето малко примери:
  • Писане на публикации - необходимо с цел систематизиране на процедурите в системата, натрупване на солидни данни за бъдещо класифициране и извличане на ценни статистики (за граждани и управление)
  • Активност в системата свързани с публикации - на този етап е възможно "Присъединяване" и споделяне в социални мрежи, в близко бъдеще ще бъдат внедрени допълнителни активности. Използването им е вид тест за това дали изпълняват целите си и доколко са ефективни, определят посоката и дават важна информация за извличане на крайния модел за реализация
  • Коментари и публикации извън системата - изключително важна е обратната връзка, всяко мнение носи безценна информация.
  • Попълване на анкети - систематизиране на общото мнение под формата на статистика, изключително важно при оформяне на общата картина и посока на проекта

За да обобщя - всяко едно от горепосочените действия Ви прави реален участник в изпълнението на значима обществена мисия - реално измеримо по-добро бъдеще за нас и децата ни, жители на любимия ни град.

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че е задвижена процедурата по внедряване на електронната платформа "Моята еОбщина" във "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД Стара Загора.

С настоящото присъединяване "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД заявяват своето желание за участие в платформата чрез приемане и обработване на сигнали, въпроси и предложения към дейността им, с цел оптимизиране на работата си с гражданите и изграждането на доверие между двете страни.
Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров кани всички желаещи да участват в обществено обсъждане за бъдещото предназначение на бившия ресторант „Аязмото“. Събитието ще се проведе на 25.11.2013 г. от 17.00 ч. в зала „П.Р.Славейков“ на общината.

Изключително ми е приятно да ви запозная с подобренията на платформата "Моята еОбщина", влезнали в сила днес - 05.10.2013 г.

Намален е срокът за пренасочване към институции

Взехме това решение след подробен анализ на първите преминали през платформата "Моята еОбщина" публикации. Стъпката между активиране и пренасочване към институция (през която минава всяка активна публикация) беше с определен срок за действие 5 дни. Данните показват, че заложеното време може да бъде съкратено на 3 дни на този етап.


Проверка за кирилица

Поетапно въведохме проверка за писане на кирилица при създаване и редакция на публикацията. Разработеният от нас алгоритъм е достатъчно гъвкав за да предотврати публикуване изцяло на латиница и същевременно да допуска използване на фрази на латиница (при необходимост).


Споделяне на публикация във Facebook

Оптимизацията за споделяне в социални мрежи е факт още с пускането на платформата. За улеснение на посетителите и авторите на публикации добавихме бутон за споделяне във Фейсбук (екран преглед на публикация). Като най-активна в България социална мрежа и естествена среда на активни граждани, решихме че това улеснение е необходимост, особено за авторите на публикации, които биха искали да предизвикат интерес и присъединяване към дадена обществено значима тема.


Върнати публикации за преработка

Ако публикация е върната за редакция (в съответствие с правилата за публикуване на платформата), след последваща редакция от страна на автора ѝ статусът ще бъде автоматично променен на В изчакване за активиране.


Прикачване на файлове от институции

Преди днешната актуализация възможност за прикачване на файлове имаха само автори на публикации. С новата версия на платформата, тази възможност имат и институциите при публикуване на техен коментар или становище.


Уникален системен идентификационен номер

Визуализирахме уникален системен идентификационен номер (съкратено ИН) в списък и преглед на публикации. Това е свързано с необходимостта на институциите за организиране на тяхната работа, но освен това има отношение с планираната в най-близко време опция за бързо търсене по ИН на публикация.


Корекции и планиране

Направихме голям брой програмни и визуални корекции в платформата. Налице е конкретен списък с планирани бъдещи подобрения, сортирани по важност. За някои от тях (такива, които смятаме за ключови) ще предизвикаме публичен дебат с цел обратна връзка и генериране на креативни идеи.